ТЕХНОМАШ АД - Производство на бетонови възли, асфалтови бази, пресевни и промивни инсталации

 

ТЕХНОМАШ АД - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА