Автоматизация и софтуер
PC с инсталиран софтуер БЕТОН КОНТРОЛ и SCADA със следните параметри:
 • Въвеждане и описание на номенклатури като добавъчни материали, свързващи материали, химически добавки.
 • Въвеждане и описание на номенклатури на клиенти, доставчици-производители, доставчици-спедитори.
 • Съставяне и редактиране на рецепти за съответния вид бетон с по-подробно описание на отделните компоненти.
 • Почасово съставяне и съхранение на заявки за производство на бетон.
 • Издаване на експедиционни бележки съгласно CEN 206, DIN 1045 и БДС 4718-84. Справки за клиенти, доставчици-производители, доставчици-спедитори.
 • Справки за приходи и разходи на: добавъчни материали, свързващи материали и химически добавки.
 • Справки за отработени количества бетон за период по: име на спедитора, номер на автомобил, име на шофьор, име на клиент, име на строителен обект, сигнатура на рецепта.
 • Справка за изразходвани материали и производствен бетон по експедиционни бележки.

Изобразяване на статуса на технологичния процес в реално време:

 • Динамика на процеса дозиране
 • Динамика на комплексния режим на работа
 • Комуникационен модул
 • Връзка с пулт за управление на разстояние до 1000 м
 • Варианти: едноезичен или многоезичен с превключване на английски, немски, руски, френски, албански и български език

Система за измерване на влажността на добавъчния материал в бункерите с параметри:

 • Автоматична корекция на зададеното количество добавъчен материал от бокс с монтиран датчик в зависимост от процента влажност
 • Автоматична корекция на зададеното количество направна вода в зависимост от процента влажност на боксите с монтиран датчик и ръчно на останалите добавъчни материали.
   

ТЕХНОМАШ АД - Автоматизация и софтуер. Производство на бетонови възли, асфалтови бази, пресевни и промивни инсталации

 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA