Организация

Организационната структура на компанията е адаптирана към бъдещите цели на участието на всички служители за изграждането на една силна, конкурентоспособна, мобилна и специализирана индустриална компания.

Организационната схема осигурява компанията със:

  • Управленски единици
  • Синхронизиращи и контролиращи органи
  • Отговорно възлагане
  • Гъвкавост и адаптивност
  • Действена работа
  • Висока конкуренция

ТЕХНОМАШ АД разполага с професионален машинен парк, напълно екипирани мобилни групи, които осигуряват бърза и професионална консултация и поддръжка на съоръженията преди и след продажбата. Работещите в компанията специалисти са със средна възраст 33 години. Това са специалисти с доказани професионални възможнисти, специализирали в световноизвестни компании.

ТЕХНОМАШ АД разполага с две производствени бази на обща площ 30 дка, оборудвани според най-съвременните технологични изисквания на ЕС.

Дружеството има представителства в Република Гърция - град Солун и град Атина.

© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA