Асфалтово-смесителни инсталации

Асфалтово-смесителна
инсталация
ТЕХНОМИКС

 • Автоматизация и софтуер на български език
 • Маслонагревателна инсталация на дизелово гориво
 • Номинален производствен капацитет при влажност на добавъчен
  материал от 3-5 %

Асфалтово-смесителни инсталации - ТЕХНОМИКС

Цени на нови асфалто-смесителни инсталации
Стационарни, модулни и мобилни


Асфалто-смесителни инсталации с производителност 40-60 т/ч
 
Модел Тип Цена
EUR без ДДС
ТМЕ 40 За работа с дизел и ръкавни филтри 401 000
ТМЕ 40.1 За работа с природен газ и ръкавни филтри 425 000
ТМЕ 40.2 - модулна за бърз монтаж и демонтаж За работа с дизел и ръкавни филтри 447 000

Асфалто-смесителни инсталации с производителност 80-105 т/ч
 
Модел Тип Цена
EUR без ДДС
ТМЕ 80 За работа с дизел и ръкавни филтри 755 000
ТМЕ 80.1 За работа с природен газ и ръкавни филтри 790 000
ТМЕ 80.2 - модулна за бърз монтаж и демонтаж За работа с дизел и ръкавни филтри 801 000

Асфалтосмесителни инсталации с производителност 130-160 т/ч
 
Модел Тип Цена
EUR без ДДС
ТМЕ 130 За работа с дизел и ръкавни филтри 817 000
ТМЕ 130.1 За работа с природен газ и ръкавни филтри 860 000

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до площадката на клиента
 • Монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала
 • 24 м. пълна гаранция при спазване на технологичните изисквания и сервиз след изтичане на гаранционния срок.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

 • След подписване на договор - 50 % от сумата
 • При готовност за екпедиция на съоръжението от производственото предприятие на продавача, - 40 % от сумата
 • При пускането на съоръжението в експлоатация и подписване на приемно предавателен протокол се превеждат останалите 10 % от сумата

СРОК НА ДОСТАВКА:

 • До 60 (шестдесет работни дни ) след авансово плащане.
 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA