Планетарни миксери

Машината е специално проектирана за смесване на материали от различен вид, както по отношение на физическите им, така и на химическите им свойства (веществата, които могат да бъдат използвани, са описани по-подробно по-долу). Поради специфичното естество на машината, тя не може да бъде използвана за други цели, а производителят не може да предвиди други начини на употреба, буква С на 89/392 СЕЕ.

Планетарни миксери
   

Тази машина е подходяща за смесване на:

Материали: твърди частици в прахово или гранулирано състояниеРазмер на частиците: Максималният размер може да варира до 60 мм за миксери с нормални гребла и до 70 мм за миксери с лопатковидни гребла, като те могат да са максимум 10% от общото количество частици.

Специални приложения: За да се работи с окиси, трябва да се използва версия с обшивка от неръждаема стомана. За особено лепкави частици трябва да се използва версия с полигирова обшивка.

Планетарните миксери OMG и SICOMA произвеждат, са със следните размери:
P50, P100, P250, P375, P500, P750, P1000, P1500, P2000.
Името показва вибрирания бетон на цикъл или смесването в литри. Планетарните миксери на OMG и SICOMA разрешават всички проблеми на възлите за бетон, керамика, павета, стъкло, химически и т.н. Тези миксери са най-подходящи за всякакъв вид съоръжения за смесване на бетон.

Ограничения в употребата
Машината не е подходяща за смесване на:
Твърди частици в размер на частиците над 60-70 мм, които надхвърлят 10% от всички твърди частици.Глина/пръст с равнище на влажност 15% (и евентуално още повече) може да се смесва само със специален разбивач с гребла за глина.

Важно:
Тъй като повдигащото съоръжение за твърди частици (когато е предоставено такова) е проектирано за натоварване на материали с максимално тегло 2000 кг на кубичен метър, операторът трябва да намалява товарещия обем в съответствие с разликата в специфичното тегло на кубичен метър.

Пример: Модел P1000 - разрешен товар до тегло от 2000 кг за специфично тегло от 2000 кг/ кубичен метър. За материали със специфично тегло от 3000 кг на кубичен метър, същият скип трябва да се товари само с около 670 литра, дори ако като обем може съдържа по-голямо количество, равно на 2000 кг тегло.

За скипа на миксер P500 разрешеният товар в тегло е 990 кг.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
 
МОДЕЛ P50 P100 P250 P375
*Товарен капацитет в литри
(S.W. 2400 кг/м3)
75 150 375 560
*Производствен капацитет
(невибриран)
в литри (S.W. 2400 кг/м3)
60 120 300 450
*Производствен капацитет
(вибриран)
в литри (S.W. 2400 кг/м3)
50 100 250 375
Макс. зареждащ капацитет
в кг .
120 240 600 900
 
МОДЕЛ P500 RS P500 P750 P1000
*Товарен капацитет в литри
(S.W. 2400 кг/м3)
630 750 1125 1500
*Производствен капацитет
(невибриран)
в литри (S.W. 2400 кг/м3)
500 600 900 1200
*Производствен капацитет
(вибриран)
в литри (S.W. 2400 кг/м3)
420 500 750 1000
Макс. зареждащ капацитет
в кг .
1000 1200 1800 2400
 
МОДЕЛ P1000TN P1500 P150 0TN P2000
*Товарен капацитет в литри
(S.W. 2400 кг/м3)
1500 2250 2250 3000
*Производствен капацитет
(невибриран)
в литри (S.W. 2400 кг/м3)
1200 1800 1800 2400
*Производствен капацитет
(вибриран)
в литри (S.W. 2400 кг/м3)
1000 1500 1500 2000
Макс. зареждащ капацитет
в кг .
2400 3600 3600 4800
* Товарният капацитет в литри варира в зависимост от специфичното тегло на използвания материал.
 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA