Тензо датчици

Тензодатчиците, произвеждани в момента от AEP transducers, са включени в изискванията към разпоредбите OIML R60 (Международна Организация за законова метрология), която извършва всички тестове (температура, влажност, баромертрично налягане и др.), през които трябва да мине продуктът, за да се включат в класове за точност С1, С2, С3...

Тензо датчици

За да се осигурят тези зисквания AEP transducers са развили във фирмата автоматично оборудване за пряко теглене, което е било признато от SIT през 1996 г. за моделен контрол, съгласно тази разпоредба.

Тензодатчиците периодично се проверяват от персонала на метрологичната лаборатория за AEP технология, който изпълнява постоянни тестове по серийното производство с винаги внимателен поглед към постоянното подобряване на продукта.

 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA