Филтри

Филтърът MAXAIR 24 е устройство, позволяващо на прашния въздух да пре-минава през патроните, съставени от филтри-ращи средства, които могат да задържат праховите частици.

Прашният въздух се придвижва от вътрешната част на силоза, преминава през патроните и излиза пречистен.

Задържаният от патроните прах се връща в силоза.

Патроните се изчистват чрез система за изхвърляне на противоположна въздушна струя.

Филтриращите средства са 100% полиес-терни, изпитвани в лаборатория за анализ, която е сертифицирала характеристи-ките им за пропускливост във въздуха и на тази основа е създаден и филтъра.

За тестването е използван кварцов прах с концентрация 3-5 г/м3.

Филтри

Филтри

Изпробван материал полиестер 100%
Тегло 200 g/m2
B.I.A. класификация (класификация на Bio Industry Association ) U.S.G. Ултразвукография
Прахова концентрация при входа 3-5 g/m3
Прахова концентрация при изхода < 20 mg/m3
Пропускливост във въздуха, налягане 2000 Pa 700 m3/m2
Средна стойност на проникване 0,10 %
Ефективност 99,9 %
Температура на въздействие 80° C
Специфично тегло 72 m3/m2h
 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA