Мотор редуктори

Скоростните кутии ТА са проектирани за лесно вкарване във водещия вал и не изискват никакви фланци или подставка за монтиране.

Мотор редуктори

Напрежението за задвижване на лентите се предава чрез тиерод (при заявка),, който при това работи и като усукващо рамо. Скоростните кутии ТА са налични и с 1 редуктокторна винтова предавка (ТА...), и с 2 редукторни предавки (ТА.../D).

Нашата Система за качество се прилага на всички нива във фирмата и се планира от Отдела за оценка на качеството като се започва с Президентсвото. Целта е да е сигурно, че вътрешната организация - и техническата, и търговската - има планирано и контролирано въздействие върху качеството на нашите продукти и че, когато се говори за концепция, всички изисквания на клиентите са напълно задоволени. Към Системата за качество се прилагат стандартите UNI EN 9001 (ISO 90010 ) и съответните сертификати.

 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA