Шнекове

Шнековете CTS SERIES се състоят от следните елементи:

- Машинно тяло, което обхваща тръбовидно тяло от една или повече фланцови секции, в което се съдържа транспортен или тръбен винт. Винтът се завърта, за да пренесе материала от точката на взене до точката на разтоварване.

Шнекове

- Направляващо устройство, съставено от ел. мотор, свързан праволиненйно към група за намаляване на скоростта (все пак има налични също и устройства за коланите и веригите).

- Междинни и висящи лагери за осигуряване на по-точно подреждане и плавно въртене на тръбния винт.

- Каналите за наблюдаване са разположени под всички междинни поддържащи лагери и всички входящи отвори, за да се осигури лесен достъп за поддръжка или спешни случаи.

- Крайните лагери и пряко монтираните скоростни кутии са снабдени с уплътнения, за да се избегне разсипването на продукта от шнека.

Всички канали за наблюдение са оборудвани с уплътнителни покрития за предотвратяване на възможностите от влизане на чужди тела в резбата на винта.

Всички компоненти на шнековете Скутти Никола са произвеедени за дълготрайна употреба.
Шнековете CTS Series са произведени в съответствие с изискванията на

Директива 89/392/CEE от 14.06.89 на ЕС.

 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA