Двувалови хоризонтарни миксери

Смесителният резервоар е направен от дебел лист стомана с форма “ОМЕГА” и поддържан от специална тръбна рамка, която осигурява най-доброто съпротив-ление, твърдост и постоянно управление на валовете, благодарение на обработката на поддържащия фланец. Резервоарът е изцяло предпазен от повдигнатия обтека-тел, позволяващ лесен достъп до резерво-ара и лесно инспектиране на смесващите устройства.

Двувалови хоризонтарни миксери

   

Обшивките на резервоара са изградени от взаимозаменяеми и прихванати с болтове сектори, които са направени от стомана с намалено износване със средна твърдост от 360 НВ, за вътрешните вертикални стени и от Ni-Hard чугунени плочки с намалена износваемост със средна твърдост от 630 НВ за вътрешните стени с форма “ОМЕГА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
 
Смесителен съд МОДЕЛ MAO/S 2250/1500 3000/2000 3750/2500 4500/3000
Сухо пълнене (твърдичастици) / смесване 2250 300 3750 4500
Производствен капацитет на цикъл (невибриран бетон) 1800 2400 3000 3600
Производствен капацитет на цикъл (вибриран бетон) 1500 2000 2500 3000
Време на цикъл секунди (без зареждането) * 90 90 90 90
 
Смесителен съд МОДЕЛ MAO/S 5000/3350 6000/4000 7500/5000 9000/6000
Janus
Сухо пълнене (твърдичастици) / смесване 5000 6000 7500 9000
Производствен капацитет на цикъл (невибриран бетон) 4000 4800 6000 7200
Производствен капацитет на цикъл (вибриран бетон) 3350 4000 5000 6000
Време на цикъл секунди (без зареждането) * 90 90* 90 90*
* Само за разтоварване в открит камион
 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA