Клапи свръх налягане

Клапата за свръхналягане, тип VDS 273 e механически уред, който се поставя на покрива на силоза и служи за нормализиране на налягането.

По време на пълненето на силоза може да възникне свръхналягане, което да доведе до експлоадиране на силоза и затова от съображения за сигурност е необхо-димо да се постави клапа за свръхналягане.

Клапановата чиния и мембраната са здраво свързани с 4 ресора.

При свръхналягане или ниско налягане в силоза се отваря или затваря мембраната.

Клапи свръх налягане

При нормална работа единият ресор държи мембраната а другите три ресора държат клаповата чиния в затворено положение.

При ниско налягане се повдига мембраната, а при свръхналягане клапановата чиния.

 
© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA